[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres</h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>Bona Llar Sabadell &eacute;s una ag&egrave;ncia que amb una experi&egrave;ncia des de 2010, t&eacute; per objectiu oferir les millor propietat per a cada client i amb aix&ograve; aconseguir la total satisfacci&oacute; del client, tant comprador com venedor. Ens dediquem a la venda i lloguer de propietats a tota la comunitat de Catalunya i tamb&eacute; som Administradors de finques. Tamb&eacute; t'oferim els millors preus d'assegurances ja que som Agent exclusiu de P&agrave;tria Hispana Immobili&agrave;ria de refer&egrave;ncia a Sabadell Sud (Campoamor, Espronceda, Creu de Barber&agrave;)</p>\n<p> </p>\n<p><img src=\"/images/oficina2.png?1685541713741\" alt=\"oficina2\" width=\"1151\" height=\"608\" /></p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

Bona Llar Sabadell és una agència que amb una experiència des de 2010, té per objectiu oferir les millor propietat per a cada client i amb això aconseguir la total satisfacció del client, tant comprador com venedor. Ens dediquem a la venda i lloguer de propietats a tota la comunitat de Catalunya i també som Administradors de finques. També t'oferim els millors preus d'assegurances ja que som Agent exclusiu de Pàtria Hispana Immobiliària de referència a Sabadell Sud (Campoamor, Espronceda, Creu de Barberà)

oficina2


Cargando datos. Un momento, por favor...